icon

PODATKI I OPŁATY

Notariusz, zależnie od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn
- opłaty sądowe
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.) notariuszowi za przeprowadzenie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Wysokość taksy notarialnej reguluje min.§3 powołanego wyżej rozporządzenia.
W sprawie szczegółowego określenia kwoty jaka zostanie pobrana za daną czynność notarialną, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią, którą cechuje indywidualne podejście w tej kwestii.
 

Kontakt


09-402 Płock
ul. Królewiecka 22
tel./fax: 24 268 81 70
kom.: 602 466 643


Godz. otwarcia

poniedziałek: godz. 9.00- 15.00
wtorek: godz. 9.00- 15.00
środa: 10.00- 17.00
czwartek: godz. 9.00- 15.00
piatek: godz. 9.00- 15.00